Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Vis siden i mobilvisning
Kertemindelisten
- Vejen frem
 

Ordinær Generalforsamling den 26. marts 

1.      1.  Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden

2.      2.  Aflæggelse af beretning fra bestyrelse

3.      3. Godkendelse af regnskab, samt fastlæggelse af kontingent

4.     4.  Valg af bestyrelse samt revisor

5.     5.  Forslag fra medlemmer

6.     6.  Evt.

 

Punkt 1.            Frede Schjerning blev valgt til ordstyrer og Dorthe Hindsgaul til referent

                             Dags orden er godkendt og mødet er indkaldt rettidigt

 

Punkt 2              Bestyrelsens beretning

 

Efter et forfærdeligt valg hvor Kertemindelisten ikke kom i Kommunalbestyrelsen, har vi alle haft brug for at tænker over hvordan vi komme videre, om vi skulle videre. Men der er ingen tvivl om at der aldrig har været mere brug for Kertemindelisten end der er lige nu, derfor har vi også beslutter at listen stille og roligt skal forsætte. Vi har delt rigtig mange synspunkter gennem de sidste år og deler fortsat værdigrundlag og holdninger - og Kertemindelisten har altid været et godt sted at mødes og diskutere hvad der sker i kommunen - så det vil vi fortsat gøre og selv om vi ikke har direkte indflydelse vil vi kommentere og give høringssvar, hvor det er relevant.

Vi kunne ønske at Kommunens partier havde skævet til vores grundlæggende værdier

KertemindeListens grundlæggende værdier:

·         Positiv og fremadskuende tilgang

·         Stolthed og glæde ved vores kommune

·         Respekt for forskellighed og mangfoldighed

·         Indflydelse tættere på borgere og brugere

·         Afbalanceret udvikling 
 

Vi vil:

·         Have styr på økonomien

·         Bevare vores skoler

·         Være en attraktiv bosætningskommune

·         Fremme turismen

·         Fremme sundhed, forebygge frem for at helbrede

             Finde indtægter frem for besparelser
 

Vores Aktiviteten har ikke været så stor efter valget, det er blevet til et par gruppemøder og derud over har vi holdt et godt sommermøde på Lundsgård og det med et sommermødet vil vi gøre til en tradition.

 

Punkt 3           Regnskabet er godkendt med et forventet underskud på 3898,56 kr. som vi forventer at kunne bringe i 0 i løbet af 2019, derfor fastholder vi kontingent.

 

Punkt 4          følgende blev valgt til bestyrelse, Sonja Rasmussen, Dorte Kempf, Tommy Madsen,              Lars Bo Jensen , Dorthe Hindsgaul som formand  og Bo Kempf til revisor

Punkt 5         Ingen indkommende forslag

Punkt 6         Vi holder sommermøde den 22 august og her vil vi planlægge nye tiltag i håb om at skabe et nyt stærkt politisk netværk.

 

             Ordstyren takker for god ro og orden

 
Webdesign: aeconsultPowered by Archturus CMS